Retinal Rejuvenation Therapy – 2RT – zabieg  „odmładzający siatkówkę” oka, to nowa perspektywa i nadzieja dla chorych na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). 2RT to laserowa procedura terapeutyczna stosowana u chorych z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Wczesne rozpoczęcie leczenia laserem 2RT zapobiega przejściu w niebezpieczną, zaawansowana fazę choroby, w której dochodzi do trwałego i niodwaracalnego pogorszenia widzenia centralnego.