Centrum Medyczne CONTACT-MED zaprasza wszystkich Pacjentów do uczestnictwa w Programie Lekowym NFZ w leczeniu AMD i DME.

Siatkówka to bardzo ważna część oka, dzięki której widzimy – odpowiada m.in. za wyraźne widzenie i właściwe postrzeganie barw. Zdarza się, że jej prawidłowe funkcjonowanie zostaje zaburzone, a powodem tego mogą być choroby siatkówki, wśród których najczęściej występuje zwyrodnienie plamki żółtej AMD oraz cukrzycowy obrzęk plamki żółtej DME.

AMD zwyrodnienie plamki żółtej

AMD czyli zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem dotyka centralnej części siatkówki, czyli obszaru, który odpowiada za to, co dzieje się właśnie w centralnym polu naszego widzenia. Z tego względu, w przebiegu choroby mogą występować trudności np. w czytaniu lub pisaniu. Zwyrodnienie plamki żółtej AMD występuje w dwóch postaciach: niewysiękowej (suchej) i wysiękowej (mokrej).

DME cukrzycowy obrzęk plamki żółtej

DME to choroba związana z uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka, która pojawia się w przebiegu cukrzycy. Podwyższony poziom glukozy we krwi uszkadza drobne naczynia krwionośne w oku, w związku z czym naczynia zaczynają przeciekać, a to prowadzi do obrzęku siatkówki. Część z nich ulega także zamknięciu, przez co siatkówka jest niewystarczająco dotleniona. W przebiegu DME mogą powstawać również nowe, nieprawidłowe naczynia, które niszczą siatkówkę.

Leczenie AMD i DME w Centrum Medycznym CONTACT-MED

Pacjenci, którzy chorują na AMD lub DME mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia w ramach Programu Lekowego NFZ. Program obejmuje specjalistyczną diagnostykę i leczenie wysiękowej postaci AMD oraz cukrzycowego obrzęku plamki żółtej DME za pomocą iniekcji doszklistkowych leku antyangiogennego ( przeciwciało anty-VEGF.)  Konieczne jest skierowanie do poradni okulistycznej wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Medycznej (POZtu) lub lekarza okulistę, a w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki żółtej DME także lekarza diabetologa.

Jakie kryteria musi spełnić pacjent, żeby zostać zakwalifikowany do Programu Lekowego w ramach NFZ?

Leczenie AMD w ramach Programu Lekowego dotyczy tylko wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki. Z tego względu, inne rodzaje jak np. postać krwotoczna, sucha lub bliznowata nie podlegają leczeniu w ramach programu. Natomiast, w przypadku postaci mieszanej czyli wysiękowo-krwotocznej, jeśli krwotok nie dominuje w obrazie, to taki pacjent również może skorzystać z iniekcji w ramach programu. Dodatkowo, w przypadku AMD Pacjent powinien mieć powyżej 45 lat.

Aby jak najszybciej rozpocząć leczenie w ramach Programu Lekowego finansowanego z NFZ w CONTACT-MED, konieczne jest posiadanie skierowania kierującego pacjenta bezpośrednio do szpitala. Natomiast, pacjenci, którzy nie byli wcześniej diagnozowani pod kątem AMD lub DME mogą ubiegać się o skierowanie do poradni okulistycznej u swojego lekarza Podstawowej Opieki Medycznej (POZtu), lekarza okulisty i lekarza diabetologa (w przypadku DME).

Innym kryterium kwalifikującym Pacjenta do Programu Lekowego zarówno w przypadku AMD jak i DME jest także ostrość wzroku – najlepsza skorygowana ostrość wzroku w leczonym oku powinna znajdować się pomiędzy 0,2 a 0,8 – ostrość określona jest według tablicy Snellena (lub ekwiwalentu ETDRS). Wielkość zmiany musi być mniejsza niż 12 powierzchni tarczy nerwu wzrokowego. Inne szczegółowe warunki kwalifikacji zostają omówione przez lekarza podczas wizyty kwalifikującej.

Jak wygląda proces leczenia AMD i DME w ramach Programu Lekowego NFZ?

W Centrum Medycznym CONTACT-MED podajemy pacjentom lek antyangiogenny (przeciwciało anty VEGF) za pomocą iniekcji dogałkowej do ciała szklistego. Cała procedura odbywa się w warunkach ambulatoryjnych w oddziale szpitalnym, oznacza to, że Pacjent jeszcze tego samego dnia wraca do domu. Całość trwa kilka godzin, razem z badaniami diagnostycznymi, które przygotowują Pacjenta do zabiegu. Iniekcje podawane są po wcześniejszym znieczuleniu miejscowym kroplowym oka. Po wykonanej procedurze Pacjent co miesiąc jest monitorowany.

Szczegółowe informacje na temat leczenia pacjentów z chorobami siatkówki w ramach Programu Lekowego NFZ – AMD i DME można uzyskać w  szpitalu okulistycznym CONTACT-MED przy ul. Wspólnej 6 w Łodzi – czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00, pod numerem telefonu: 𝟰𝟮 𝟲𝟯𝟬 𝟭𝟰 𝟰𝟰