Nasi specjaliści

z troską zadbają o Twoje zdrowie

Centrum Medyczne CONTACT-MED to doświadczeni i uznani specjaliści. Ich wiedza i doświadczenie oraz nowoczesny sprzętem medyczny są gwarancją dla Ciebie, że Twoje zdrowie znajduje się w dobrych rękach.

OKULISTYKA

OKULISTYKA

prof. dr hab. n. med. Roman Goś

Specjalista okulistyki, profesor medycyny w zakresie chorób oczu – m.in. w dziedzinie leczenia jaskry.

Prof. dr hab. n. med. Roman Goś służył jako lekarz wojskowy w misji pokojowej w Egipcie i przez wiele lat kierował Katedrą Chorób Oczu oraz Kliniką Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM w Łodzi. Prof. Roman Goś od 2008 roku jest także prodziekanem ds. nauki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w latach 2012-2017 był łódzkim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki.

OKULISTYKA

dr hab. n. med. Michał Nowak

Specjalista okulistyki i chorób oczu, wieloletni pracownik Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Specjalizuje się w nowoczesnej okulistycznej diagnostyce obrazowej, farmakoterapii schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka, chirurgii zaćmy i laserowej korekcji wad wzroku.

Dr Michał Nowak jest kierownikiem Oddziału Chirurgii Okulistycznej Jednego Dnia w Częstochowie i przewodniczącym Medycznej Rady Naukowej Vision Express Polska. Jego dorobek naukowy to ponad 30 publikacji w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych, współautor 4 podręczników i skryptów dla lekarzy okulistów, liczne wystąpienia naukowe w Polsce i zagranicą (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Estonii, Holandii, Portugalii, Słowenii, Meksyku, Chinach, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich).

Dr hab. n. med. Michał Nowak jest także członkiem rady redakcyjnej dwóch międzynarodowych czasopism okulistycznych z siedzibą w Kalifornii, USA. Odbył staże zagraniczne i kursy w Szwajcarii, Irlandii, Kanadzie, Egipcie, Indiach i na Węgrzech.

OKULISTYKA

dr n. med. Wanda Będowska-Gontarz

Specjalista okulistyki i chorób oczu.

OKULISTYKA

dr n. med. Bartosz Fabijańczyk

Specjalista okulistyki i chorób oczu, specjalizuje się m.in. w nowoczesnej diagnostyce chorób oczu i chirurgii zaćmy. Ukończył studia medyczne w Wydziale Okulistyki Akademii Medycznej w Łodzi. Odbywał również staż w New York Eye and Ear Infirmary (Nowy Jork, USA) oraz w ECWA Eye Hospital w (Kano, Nigeria).

Od ponad 20 lat pracuje z ogromnym zaangażowaniem i jest aktywnym członkiem zagranicznych towarzystw lekarskich, takich jak American Academy of Ophthalmology i American Society of Cataract and Refractive Surgery. Dr n. med. Bartosz Fabijańczyk w swojej pracy zawsze kieruje się dobrem Pacjenta, a swoje kompetencje zawodowe potwierdza zdobytymi certyfikatami.

OKULISTYKA

dr n. med. Arkadiusz Goś

Specjalista okulistyki i chorób oczu, który w Centrum Medycznym CONTACT-MED pracuje od 2008 r. Specjalizuje się m.in. w nowoczesnej diagnostyce chorób oczu oraz wykonuje zabiegi usunięcia zaćmy, których uczył się w Geeta Eye Hospital w Firozabadzie w Indiach.

Swoje doświadczenie zdobywał w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi oraz w Klinice Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Dr Arkadiusz Goś sukcesywnie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, kongresach oraz w zjazdach medycznych, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Stowarzyszenia Chirurgów Polskich.

OKULISTYKA

dr n. med. Magdalena Gumińska

Specjalista okulistyki i chorób oczu.

OKULISTYKA

dr n. med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak

Specjalistka okulistyki i chorób oczu, specjalizuje się m.in. w diagnostyce i leczeniu schorzeń rogówki oraz zespołu suchego oka. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Dr n. med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2000-2018 zawodowo związana ze Szpitalem Klinicznym im. WAM w Łodzi, a następnie CSK im. WAM w Łodzi. Wieloletni adiunkt Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i ESCRS. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

OKULISTYKA

dr n. med. Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska

Specjalistka okulistyki i chorób oczu.

OKULISTYKA

dr n. med. Janusz Michalewski

Specjalista okulistyki i chorób oczu, który posiada rozległe doświadczenie w diagnostyce obrazowej tylnego odcinka: angiografii fluoresceinowej i spektralnej, HRT (jaskrowych I plamkowych) i optycznej koherentnej tomografii oraz badań USG (również UBM).

Wykształcenie zdobywał w Medycznym Uniwersytecie w Łodzi, a pracę doktorską bronił w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dr n. med. Janusz Michalewski wykonuje rocznie około 1500 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji we wszystkich wskazaniach, włącznie ze skomplikowanymi przypadkami. Ponadto posiada duże doświadczenie w chirurgii jaskry i leczeniu schorzeń siatkówki. W przypadkach odwarstwienia siatkówki wykonał ponad tysiąc zabiegów opasania gałki ocznej.

Obecnie wykonuje kilkaset operacji witrektomii rocznie: od prostych, takich jak błony nasiatkówkowe, wszczepy wtórne soczewki, poprzez otwory plamki, retinopatię cukrzycową do zaopatrywania urazów czy zaawansowanych powikłanych PVR odwarstwień siatkówki z zastosowaniem rozległych retinotomii, ciężkich płynów i oleju silikonowego.

OKULISTYKA

dr n. med. Olimpia Nowakowska

Specjalistka okulistyki i chorób oczu, specjalizuje się w chorobie zezowej – czyli w strabologii. Zajmuje się m.in. leczeniem zachowawczym zeza oraz wykonuje pełny zakres zabiegów operacyjnych w chorobie zezowej.

Dr n. med. Olimpia Nowakowska uzyskała specjalizację II stopnia (dyplom z wyróżnieniem), a tematem jej rozprawy doktorskiej była „Analiza postępowania leczniczego w różnych rodzajach zezów rozbieżnych”. Zawodowo jest związana z Zakładem Patofizjologii Widzenia Obuoczego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (aktualnie pełni funkcję Skarbnika Zarządu Głównego), członkiem Sekcji Strabologicznej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Strabologicznego.

OKULISTYKA

dr n. med. Alicja Pas-Wyroślak

Specjalistka okulistyki i chorób oczu, m.in. w zakresie leczenia zespołu suchego oka oraz alergii narządu wzroku. Zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem chorób zawodowych oczu.

Doświadczenie zdobywała pod okiem najlepszych specjalistów, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Mimo ogromnego doświadczenia, jakie posiada, nadal rozwija swoje umiejętności – uczestniczy w kursach, a także w konferencjach okulistycznych. Przeprowadza również konsultacje medyczne w języku angielskim oraz rosyjskim. Dr n.med. Alicja Pas-Wyroślak w swojej pracy zawsze kieruje się dobrem Pacjenta, a swoje kompetencje zawodowe potwierdza zdobytymi certyfikatami.

OKULISTYKA

dr n. med. Joanna Stępień

Specjalistka okulistyki i chorób oczu, specjalizuje się w szczególności w leczeniu jaskry, retinopatii cukrzycowej, AMD. Wykonuje także badania diagnostyczne AF, OCT oraz zabiegi laserowe i drobne zabiegi powiekowe.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Po studiach odbyła staż w Klinice Neurookulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Tybindze, gdzie m. in. wykonała badania do pracy doktorskiej z zakresu elektrofizjologii i zakrzepów żyły środkowej siatkówki. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku, a specjalisty chorób oczu w 2009 roku. Do 2020 starszy asystent w Oddziale Klinicznym Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr. 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

OKULISTYKA

dr n. med. Maciej Stępień

Specjalista okulistyki i chorób oczu, specjalizuje się m.in. w leczeniu operacyjnym zaćmy i jaskry, leczeniu retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). Wykonuje również badania AF, OCT, USG, zabiegi laserowe oraz iniekcje leków doszklistkowych.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2000-2002 odbył staż w Klinice Neurookulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Tybindze, gdzie zajmował się zagadnieniami z zakresu elektrofizjologii narządu wzroku oraz chorób dystroficznych siatkówki. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (ESCRS ) oraz EURETINA – Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych.

OKULISTYKA

lek. med. Marcin Rubajczyk

Specjalista okulistyki i chorób oczu.

OKULISTYKA

lek. Monika Daszyńska

Specjalistka okulistyki i chorób oczu, leczenie chorób rogówki i drobne zabiegi powiekowe.

OKULISTYKA

lek. Dorota Bocianowska

Specjalistka okulistyki i chorób oczu, specjalizuje się w korekcji wad wzroku, diagnostyce i leczeniu schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w szczególności jaskry, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz chorób naczyniowych siatkówki. Wykonuje także badanie USG gałek ocznych, angiografię fluoresceinową, OCT oraz zabiegi laserowe przedniego odcinka gałki ocznej.

Lek. Dorota Bocianowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Miejskim Centrum Medycznym im. Karola Jonschera w Łodzi.

OKULISTYKA

lek. Bartosz Izdebski

Specjalista okulistyki i chorób oczu, specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry, retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu plamki oraz innych schorzeniach siatkówki. Posiada doświadczenie w laseroterapii okulistycznej (przedni i tylny odcinek oka) oraz w badaniach diagnostycznych jaskry i chorób siatkówki, takich jak GDx, HRT, SOCT, AF.

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a specjalizację z okulistyki uzyskał w 2015 roku w Szpitalu im. dr. K. Jonschera w Łodzi. Doświadczenie zdobywał pod okiem najlepszych specjalistów w kraju, zaś w swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem Pacjenta. Sukcesywnie poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach, kongresach oraz w zjazdach medycznych, na których zgłębia zagadnienia z okulistyki.

OKULISTYKA

lek. Beata Kobiela-Szymańska

Specjalista okulistyki i chorób oczu.

OKULISTYKA

lek. Mirosław Pastuszka

Specjalista okulistyki i chorób oczu.

OKULISTYKA

lek. Justyna Tokarczyk

Specjalistka okulistyki i chorób oczu, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu, m.in. jaskry oraz wykonuje badania diagnostyczne, takie jak USG gałki ocznej czy badanie biometrii oka. Ponadto wykonuje zabiegi, takie jak YAGkaps, YAGirydotomia, fotokoagulacja laserowa.

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a doświadczenie zdobywała pod okiem najlepszych specjalistów w kraju. Sukcesywnie poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich zjazdach okulistycznych, kursach USG gałki ocznej czy konferencjach medycznych. Lek. Justyna Tokarczyk jest również członkinią Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

OKULISTYKA

lek. Marzena Wlazły-Karasek

Specjalistka okulistyki i chorób oczu.

CHIRURGIA NACZYŃ

CHIRURGIA NACZYŃ

dr n. med. Konrad Janowski

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, z ponad 20-letnim doświadczeniem w leczeniu chorób żył i 10-letnim stażem w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej. Od wielu lat jest asystentem Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala MSW w Łodzi.

Zajmuje się leczeniem (w tym operacjami klasycznymi i endowaskularnymi) tętniaków aorty piersiowej i brzusznej, tętniaków innych tętnic (poza tętnicami mózgowia), miażdżycy tętnic kończyn dolnych (angioplastyki wewnątrznaczyniowe), zwężeń tętnic domózgowych. Wykonuje skleroterapię teleangiektazji (pajączków) i żylaków, operacje żylaków kończyn dolnych za pomocą lasera naczyniowego oraz przy użyciu metod klasycznych. Dr n. med. Konrad Janowski posiada również doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej naczyń obwodowych – USG Doppler.

ORTOPEDIA

ORTOPEDIA

Lek. Piotr Krysicki

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób stawów, mięśni, ścięgien [np. wykonywanie iniekcji z kwasu hialuronowego, PRP, blokad sterydowych] oraz leczeniu urazów i powikłań po urazach narządu ruchu.

Absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim. Specjalizację I-go stopnia uzyskał w Klinice Ortopedii Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi. W 2010r. pracując w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym I Szpitala Miejskiego im. Sonnenberga w Łodzi, zdał egzamin specjalizacyjny II-go stopnia uzyskując tytuł specjalisty z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

DIABETOLOGIA

DIABETOLOGIA

dr n. med. Maciej Pawłowski

Specjalista diabetologii.

OPTYK

OPTYK

Ewa Knapik