Okulistyka

WYKONUJEMY BADANIA I ZABIEGI NA NFZ I KOMERCYJNIE

WIZYTA OKULISTYCZNA

200 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

300zł

OCT PLAMKI/ROGÓWKI/NERWU WZROKOWEGO

200 zł

WIZYTA Z OCT

350 zł

ANGIO-OCT

200 zł

UBM – ULTRASONOGRAFIA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

350 zł

PENTACAM – ANALIZA OPTYCZNA PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

300 zł

VIDEOKERATOGRAFIA

300 zł

PACHYMETRIA

100 zł

ZDJĘCIE KOLOROWE DNA OKA

100 zł

BADANIE POLA WIDZENIA

100 zł

BADANIE CIŚNIENIA WEWNATRZGAŁKOWEGO BEZKONTAKTOWE (AIR-PUFF)

50 zł

REFRAKCJA U DZIECI

50 zł

REFRAKCJA U DOROSŁYCH

50 zł

OKREŚLENIE KĄTA ZEZA

50 zł

PŁUKANIE DRÓG ŁZOWYCH

200 zł

LASEROTERAPIA

LASEROTERAPIA SIATKÓWKI

400 zł

KAPSULOTOMIA LASEROWA (YAG)

400 zł

IRYDOTOMIA LASEROWA (YAG)

400 zł

TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA ALT

400 zł

TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA SLT

500 zł

IRYDOPLASTYKA LASEROWA

400 zł

MIKROPULSOWA LASEROTERAPIA SIATKÓWKI (MLT)

600 zł

WITREOLIZA LASEROWA

600 zł

PAKIETY DIAGNOSTYCZNE

PAKIET AMD

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • badanie OCT plamki
 • tonometria
 • pachymetria rogówki
 • autorefraktometria

450 zł

PAKIET JASKRA

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • badanie OCT jaskrowe
 • badanie pola widzenia
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

450 zł

PAKIET ZAĆMA

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • ocena komórek śródbłonka rogówki (HRT rogówki)
 • pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki biometrem optycznym
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

450 zł

PAKIET CUKRZYCA

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • badanie OCT plamki
 • badanie angiografii fluoresceinowej lub angio-OCT
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

500 zł

LASEROTERAPIA

LASEROTERAPIA 2RT PIERWSZE OKO + KWALIFIKACJA

2000 zł + 200 zł

LASEROTERAPIA 2RT DRUGIE OKO + KWALIFIKACJA

1900 zł + 200 zł

MIKROPULSOWA CYKLOFOTOKOAGULACJA PRZEZTWARDÓWKOWA

1000 zł

OPERACJE ZAĆMY

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ

zabieg refundowany przez NFZ

OPERACJE ZAĆMY – KOMERCYJNE

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

300 zł

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ JEDNOOGNISKOWEJ

SOCZEWKA TORYCZNA

3600 zł (jedno oko)

4600 zł (jedno oko)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ TRÓJOGNISKOWEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

5500 zł (jedno oko)

6500 zł (jedno oko)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ TRÓJOGNISKOWEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

SOCZEWKA TORYCZNA

6500 zł (jedno oko)

7500 zł (jedno oko)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ TRÓJOGNISKOWEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO o pogłębionej ostrości widzenia

SOCZEWKA TORYCZNA

6700 zł (jedno oko)

7700 zł (jedno oko)

DOSZCZEPIENIE DRUGIEJ SOCZEWKI

od 1500 zł (jedno oko)

WTÓRNY WSZCZEP SZTUCZNEJ SOCZEWKI (IMPLANTACJA ŚRÓDTWARDÓWKOWA)

3500 zł (jedno oko)

KOREKCJA BEZSOCZEWKOWOŚCI SOCZEWKĄ

3500 zł (jedno oko)

OPERACJA JASKRY

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

TRABEKULEKTOMIA Z IRYDEKTOMIĄ

2000 zł (jedno oko)

SKLEREKTOMIA GŁĘBOKA

2500 zł (jedno oko)

WITREKTOMIA

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

WITREKTOMIA

5000 zł

WITREKTOMIA Z TAMPONADĄ OLEJEM SILIKONOWYM LUB GAZEM ROZPRĘŻAJĄCYM

6000 zł

USUNIĘCIE OLEJU Z KOMORY CIAŁA SZKLISTEGO

2000 zł

OPERACJE WIELOPROCEDURALNE

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

FAKOEMULSYFIKACJA ZE WSZCZEPEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ + WITREKTOMIA

7500 zł

FAKOEMULSYFIKACJA + WITREKTOMIA Z TAMPONADĄ

8500 zł

FAKOEMULSYFIKACJA ZE WSZCZEPEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ + TRABEKULEKTOMIA

5000 zł

OPERACJE ZEZA

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

OPERACJA ZEZA

7000 zł

INIEKCJA DOSZKLISTKOWA LEKÓW

INIEKCJA LUCENTIS

1500 zł

INIEKCJA EYLEA

1500 zł

INIEKCJA ANTY-VEGF

950 zł

INIEKCJA LEKÓW STEROIDOWYCH

1000 zł

INIEKCJA BEOVU

1900 zł

WSZCZEPIENIE IMPLANTU UWALNIAJĄCEGO LEK STEROIDOWY (OZURDEX)

5000 zł

DROBNE ZABIEGI NA POWIEKACH

OPERACJE KORYGUJĄCE USTAWIENIE POWIEK (ODWINIĘCIE, PODWINIĘCIE, OPADNIĘCIE, OBWISŁOŚĆ POWIEK)

od 3 000 zł + koszt kwalifikacji do zabiegu – 200 zł

USUNIĘCIE SKRZYDLIKA

1000 zł

NASZYCIE BŁONY OWODNIOWEJ

1000 zł

USUNIĘCIE SKRZYDLIKA Z NASZYCIEM BŁONY OWODNIOWEJ

1500 zł

USUNIĘCIE BRODAWKI, GRADÓWKI, KĘPEK ŻÓŁTYCH

od 600 zł

Ortopedia

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA

300 zł

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA Z USG

380 zł

PODANIE OSOCZA – JEDNA OKOLICA

od 800 zł

PODANIE OSOCZA – WIĘCEJ OKOLIC

od 800 zł

Ortopedia

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA

300 zł

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA Z USG

380 zł

PODANIE OSOCZA – JEDNA OKOLICA

od 800 zł

PODANIE OSOCZA – WIĘCEJ OKOLIC

od 800 zł

Chirurgia naczyniowa

KONSULTACJA CHIRURGICZNA – PIERWSZA WIZYTA

350 zł

KONSULTACJA CHIRURGICZNA – DRUGA WIZYTA

200 zł

KONSULTACJA CHIRURGICZNA – PIERWSZA WIZYTA Z USG

500 zł

KONSULTACJA CHIRURGICZNA – DRUGA WIZYTA Z USG

350 zł

OPERACJA ŻYLAKÓW – 1 KOŃCZYNA

od 4500 zł