Cennik

CENNIK DLA PACJENTA – PORADNIA

WYKONUJEMY BADANIA I ZABIEGI NA NFZ I KOMERCYJNIE

WIZYTA OKULISTYCZNA

150

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

200

OCT PLAMKI/ROGÓWKI/NERWU WZROKOWEGO

150

HRT NERWU WZROKOWEGO

100

HRT ROGÓWKI – OCENA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA ROGÓWKI

140

USG GAŁKI OCZNEJ W PREZENTACJI A i B

150

UBM – ULTRASONOGRAFIA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

200

PENTACAM – ANALIZA OPTYCZNA PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

100

VIDEOKERATOGRAFIA

150

PACHYMETRIA

70

ZDJĘCIE KOLOROWE DNA OKA

50

BADANIE POLA WIDZENIA

50

BADANIE CIŚNIENIA WEWNATRZGAŁKOWEGO BEZKONTAKTOWE (AIR-PUFF)

30

REFRAKCJA U DZIECI

30

REFRAKCJA U DOROSŁYCH

30

OKREŚLENIE KĄTA ZEZA

30

LASEROTERAPIA

LASEROTERAPIA SIATKÓWKI

300

KAPSULOTOMIA LASEROWA (YAG)

300

IRYDOTOMIA LASEROWA (YAG)

300

TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA ALT

300

TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA SLT

500

IRYDOPLASTYKA LASEROWA

300

MIKROPULSOWA LASEROTERAPIA SIATKÓWKI (MLT)

500

WITREOLIZA LASEROWA

500

PAKIETY DIAGNOSTYCZNE

PAKIET AMD

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • badanie OCT plamki
 • tonometria
 • pachymetria rogówki
 • autorefraktometria

280

PAKIET JASKRA

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • badanie OCT jaskrowe
 • badanie pola widzenia
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

290

PAKIET ZAĆMA

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • ocena komórek śródbłonka rogówki (HRT rogówki)
 • pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki biometrem optycznym
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

350

PAKIET CUKRZYCA

konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)

 • badanie OCT plamki
 • badanie angiografii fluoresceinowej lub angio-OCT
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

450

CENNIK DLA PACJENTA – SZPITAL

LASEROTERAPIA

LASEROTERAPIA 2RT PIERWSZE OKO + KWALIFIKACJA

2000 + 200

LASEROTERAPIA 2RT DRUGIE OKO + KWALIFIKACJA

1900 + 200

MIKROPULSOWA CYKLOFOTOKOAGULACJA PRZEZTWARDÓWKOWA

800

OPERACJE ZAĆMY

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ

zabieg refundowany przez NFZ

OPERACJE ZAĆMY – KOMERCYJNE

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI AKRYLOWEJ

2800 (jedno oko)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

3000 (jedno oko)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ, TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

4500 (jedno oko)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ, WIELOOGNISKOWEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

5500 (jedno oko)

FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI ASFERYCZNEJ WIELOOGNISKOWEJ, TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

6500 (jedno oko)

DOSZCZEPIENIE DRUGIEJ SOCZEWKI ”PIGGY BACK”

2500 (jedno oko)

WTÓRNY WSZCZEP SZTUCZNEJ SOCZEWKI (IMPLANTACJA ŚRÓDTWARDÓWKOWA)

3500 (jedno oko)

KOREKCJA BEZSOCZEWKOWOŚCI SOCZEWKĄ IRIS CLAW

3500 (jedno oko)

OPERACJA JASKRY

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

TRABEKULEKTOMIA Z IRYDEKTOMIĄ

2000 (jedno oko)

SKLEREKTOMIA GŁĘBOKA

2500 (jedno oko)

 KANALOPLASTYKA

3500 (jedno oko)

WITREKTOMIA

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

WITREKTOMIA

5000

WITREKTOMIA Z TAMPONADĄ OLEJEM SILIKONOWYM LUB GAZEM ROZPRĘŻAJĄCYM

6000

USUNIĘCIE OLEJU Z KOMORY CIAŁA SZKLISTEGO

2000

OPERACJE WIELOPROCEDURALNE

(Cena zabiegu obejmuje opiekę anestezjologiczną oraz badanie kontrolne)

FAKOEMULSYFIKACJA ZE WSZCZEPEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ + WITREKTOMIA

7500

FAKOEMULSYFIKACJA + WITREKTOMIA Z TAMPONADĄ

8500

FAKOEMULSYFIKACJA ZE WSZCZEPEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ + TRABEKULEKTOMIA

5000

INIEKCJA DOSZKLISTKOWA LEKÓW

INIEKCJA LUCENTIS

1300

INIEKCJA EYLEA

1500

INIEKCJA ANTY-VEGF

950

INIEKCJA LEKÓW STEROIDOWYCH

1000

INIEKCJA BEOVU

3900

WSZCZEPIENIE IMPLANTU UWALNIAJĄCEGO LEK STEROIDOWY (OZURDEX)

5000

DROBNE ZABIEGI NA POWIEKACH

OPERACJE KORYGUJĄCE USTAWIENIE POWIEK (ODWINIĘCIE, PODWINIĘCIE, OPADNIĘCIE, OBWISŁOŚĆ POWIEK)

1300

USUNIĘCIE SKRZYDLIKA

1000

NASZYCIE BŁONY OWODNIOWEJ

1000

USUNIĘCIE SKRZYDLIKA Z NASZYCIEM BŁONY OWODNIOWEJ

1500

USUNIĘCIE BRODAWKI, GRADÓWKI, KĘPEK ŻÓŁTYCH

od 400

PŁUKANIE DRÓG ŁZOWYCH

120