Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, który już proponuje iniekcje doszklistkowe preparatu Beovu!

Beovu to jedyny lek anty-VEGF zaakceptowany w Europie, który leczy postać wysiękową (wilgotną) AMD, jednocześnie umożliwiając zachowanie trzymiesięcznych odstępów między kolejnymi doszklistkowymi podaniami.

Beovu zawiera substancję czynną brolucizumab, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciw neowaskularyzacyjnymi. Lek Beovu jest wstrzykiwany do oka przez lekarza w celu leczenia choroby oka zwanej neowaskularną (wysiękową) postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. age-related macular degeneration, AMD). Lek Beovu może spowalniać postęp choroby i w ten sposób utrzymać, a nawet poprawić widzenie.