Polityka prywatności

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CONTACT-MED Sp. z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres: iod@contact-med.pl
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu:
  • sprzedaży i dostarczenia towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
   zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  • realizacji umowy lub świadczenia usług, zarządzania udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń oraz płatności związanych z tymi usługami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  • realizacji przez czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  • marketingu bezpośredniego, w tym promocji produktów lub usług własnych oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
   nawiązaniu kontaktu w oparciu o dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych osobowych Pacjentów innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy lub okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, przeniesienia, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będziepodejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla Fanpage Facebook  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

„CONTACT-MED” SP Z O. O.

ul. Wspólna 1a, 91-464 Łódź

 1. Z administratorem danych mogą się Państwo się skontaktować pod w/w adresem lub poprzez formularz kontaktowy na stronie contact-med.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować przez adres e-mail: iod@contact-med.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
  • prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,
  • informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje administrator,
  • informowania o produktach i usługach administratora,
  • budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,
  • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
  • ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
  • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  • dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,
  • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.
 1. Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:
  • dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT, obsługa marketingowa). W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 3. Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage
 4. dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u administratora.
 5. każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.
 6. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.