Poradnia Okulistyczna

ŁÓDŹ, ul. Wspólna 6

LASEROTERAPIA

LASEROTERAPIA SIATKÓWKI

Zabieg ambulatoryjny wykonywany w znieczuleniu kroplami po rozszerzeniu źrenicy. Laseroterapia siatkówki to wśród zabiegów laserowych w okulistyce najdłużej i najczęściej wykonywana forma terapii. Zabiegi te są stosowane od lat 80 tych ubiegłego stulecia. Wskazaniem do ich stosowania są:

 • cukrzycowy obrzęk plamki,
 • proliferacyjna retinopatia cukrzycowa,
 • centralna retinopatia surowicza (CSR),
 • obrzęk plamki w przebiegu zamknięcia żyły środkowej siatkówki lub jej gałęzi (CRVO, BRVO),
 • zmiany zwyrodnieniowe siatkówki zagrazające jej odwarstwieniem.

Zabiegi klasycznymi laserami pozostawiają na siatkówce widoczne blizny i mogą zaburzać widzenie.

KAPSULOTOMIA LASEROWA YAG

Zabieg laserowy wykonywany w znieczuleniu kroplowym w poradni. Inne okreslenie tego zabiegu to kapsulotomia laserowa lub YAG kapsulotomia. Polega na wycięciu laserem otworu w zmętniałej torebce soczewki. Do takiego zmętnienia dochodzi w róznym okresie po zabiegu usnięcia zaćmy u wiekszości pacjentów. Po zabiegu pacjent przez kilka dni stosuje krople.

IRYDOTOMIA LASEROWA YAG

Zabieg wykonywany w poradni w znieczuleniu kroplami. Polega na wytworzeniu dodatkowej drogi przeplywu dla cieczy wodnistej w oku. Jest wskazany u osób chorujących na jaskrę zamykającego się kąta, zagrożonych tzw. ostrym atakiem jaskry.

TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA ALT

Zabieg wykonywany w poradni w znieczuleniu kroplami. Polega na wykonaniu delikatnych przypaleń w tzw kącie przesączania za pomocą lasera. Dzięki temu poszerzają się drogi odpływu cieczy wodnistej z oka i obniża się ciśnienie w oku. Zabieg stosuje się u pacjentów z jaskrą otwartego kąta.

TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA SLT

Zabieg wykonywany w poradni w znieczuleniu kroplami. Zabieg SLT pozwala na uzyskanie obniżenia ciśnienia w oku podobnie jak w przypadku wyżej opisanego zabiegu ALT. Dzięki zastosowaniu innego rodzaju impulsów lasera nie pozostawia  w oku widocznych śladów i może być powtarzany. Zabieg stosuje się u pacjentów z jaskrą otwartego kąta.

IRYDOPLASTYKA LASEROWA

Zabieg wykonywany w poradni w znieczuleniu kroplami. Zabieg  wykonywany laserem polega na wykonaniu delikatnych przypaleń na tęczówce, co prowadzi do zmiany jej kształtu. W efekcie uzyskuje się ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z oka. Zabieg stosuje się u pacjentów z jaskrą zamykającego się kąta.

MIKROPULSOWA LASEROTERAPIA SIATKÓWKI (MLT)

Zabieg ambulatoryjny wykonywany laserem ze specjalnie skonstruowaną formą impulsu. Zabieg MLT wykonujemy w przypadku schorzeń przebiegających z obrzekiem centralnej części siatkówki. Jego zaletą jest to, że nie wywołuje widocznego efektu termicznego w tkankach i nie pozostawia widocznych blizn w siatkówce. Dzięki temu nie prowadzi do zaburzeń w widzeniu i może być wielokrotnie powtarzany, także w miejscach siatkówki, w których laseroterapia laserem klasycznym jest przeciwwskazana.

WITREOLIZA LASEROWA

Zabieg ten wykonywany jest ambulatoryjnie w znieczuleniu kroplami. Wymaga podania kropli rozszerzających źrenicę. Może  być wykonywany u pacjentów z soczewką własną oraz z soczewką sztuczną /po zabiegu usunięcia zaćmy/. Witreoliza laserowa jest nieinwazyjną metodą leczenia mętów ciała szklistego. Polega na dostarczeniu bardzo krótkich impulsów energii lasera wywołujących odparowanie, rozdrobnienie i przemieszczenie mętów. Dzięki witreolizie laserowej męt zostaje usunięty lub zmniejszony do takiego rozmiaru, który nie utrudnia już widzenia. Zabieg trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut. Dla osiągnięcia pożądanego efektu zaleca się wykonanie dwóch sesji zabiegowych.

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

Jest to podstawowe badanie diagnostyczne w schorzeniach głównie tylnego odcinka gałki ocznej polegające na dożylnym podaniu środka kontrastowego (fluoresceiny) i wykonaniu serii zdjęć dna oka lub przedniego odcinka gałki ocznej.

Badanie wymaga rozszerzenia źrenic. Aby uzyskać najlepszy wynik wymagana jest pełna współpraca ze strony pacjenta, który podczas badania powinien siedzieć nieruchomo patrząc w wyznaczonym przez badającego kierunku. Najczęściej ustawienie oka ułatwia dodatkowe czerwone światełko ustawione przed drugim okiem. Unikać należy poruszania głową, zmian pozycji ciała. Czas, w którym należy wykonać większość zdjęć jest bardzo krótki i zawiera się w okresie do około 1 minuty.

Angiografia fluoresceinowa jest badaniem bezpiecznym, chociaż czasami mogą występować objawy uboczne. U niektórych pacjentów (ok. 10%) podczas badania mogą wystąpić przemijające nudności i dlatego przed badaniem (przynajmniej 2 godziny) nie należy nic jeść ani pić. Innymi objawami ubocznymi mogą być zaczerwienienie, świąd skóry.

Jeżeli u badanego pacjenta występują cechy niewydolności nerek, wskazane jest przed badaniem angiograficznym przeprowadzenie konsultacji nefrologicznej.

Fluoresceina powoduje żółte zabarwienie skóry i moczu, które może utrzymywać się przez kilka godzin.

Wskazaniami do wykonania angiografii fluoresceinowej są:

 • zmiany naczyniowe siatkówki (zator tętnicy środkowej siatkówki , zakrzep żyły środkowej siatkówki, zmiany nadciśnieniowe),
 • nowotwory siatkówki i naczyniówki,
 • retinopatia cukrzycowa – ocena zmian cukrzycowych i kwalifikacja do laseroterapii siatkówki,
 • stany zapalne siatkówki i naczyniówki,
 • zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki,
 • schorzenia nerwu wzrokowego,
 • zwyrodnieni plamki związanej z wiekiem (AMD);

Angiografia fluoresceinowa umożliwiana rozróżnienie postaci zwyrodnienia plamki (AMD) –  suchej lub wysiękowej i ułatwia decyzję co do dalszej terapii.

Przeciwwskazania do wykonania angiografii fluoresceinowej:

 • reakcje alergiczne na fluoresceinę
 • ciąża
 • przebyty świeży zawał mięśnia sercowego

BADANIE OCT

OCT jest nowoczesną bezkontaktową techniką obrazowania zmian na dnie oka, która umożliwia otrzymanie precyzyjnych przekrojów warstw siatkówki. Technika ta umożliwia uwidocznić najmniejsze zmiany w siatkówce, dając możliwość analizy przekrojów siatkówki i analizy obrazu trójwymiarowego przyczyniając się do wczesnej diagnostyki chorób oczu.

Wskazania do wykonania badania OCT:

 • wszystkie choroby siatkówki okolicy plamkowej (AMD – zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem),
 • błony nasiatkówkowe,
 • obrzęk plamki,
 • otwór w plamce,
 • trakcje szklistkowo-siatkówkowe,
 • błona podsiatkówkowa(CNV),
 • retinopatia cukrzycowa,
 • centralna retinopatia surowicza;

Badanie jest nieinwazyjne i w zasadzie nie wymaga rozszerzenia źrenicy. Można je wykonywać także u osób cierpiących na alergie, niewydolność krążenia i u kobiet ciężarnych.

Badanie OCT może być wielokrotnie powtarzane.

BADANIE UBM

Badanie UBM jest nieinwazyjną metodą badania wykorzystującą skondensowaną wiązkę ultradźwięków o wysokiej częstotliwości 50 mHz. Obraz uzyskany na monitorze jest rzeczywisty, wielokrotnie powiększony, o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na uzyskanie obrazów przedniego odcinka gałki ocznej o rozdzielczości zbliżonych do badania mikroskopowego.

Wskazania do wykonania badania UBM:

 • Ocena ciała rzęskowego i obwódki rzęskowej,
 • Guzy przedniego odcinka gałki ocznej,
 • Diagnostyka i monitorowanie jaskry (badanie kąta rogówkowo – tęczówkowego i tęczówkowo – soczewkowego),
 • Zaburzenia tęczówki (torbiele, zrosty),
 • Ocena efektywności leczenia po zabiegach laserowych i chirurgicznych przedniego odcinka gałki ocznej,
 • Ocena przedniego odcinka w stanach pourazowych – kwalifikacje do zabiegów operacyjnych,
 • Ocena stosunków anatomicznych przedniego odcinka gałki ocznej, położenia sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych;

BADANIE USG

USG GAŁKI OCZNEJ

Badanie ultrasonograficzne jest szczególnie przydatne do oceny zmian w gałce ocznej przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych.

Za pomocą badania USG oceniamy również długość gałki ocznej, która to wartość jest konieczna do obliczenia mocy soczewki wewnątrzgałkowej. Ocena długości gałki ocznej może być również przydatna do oceny progresji krótkowzroczności.

Wskazania do wykonania badania USG:

 • ocena odwarstwienia siatkówki,
 • ocena zmian patologicznych w obrębie ciała szklistego (wylewy krwi, rozpływ skrzący ciała szklistego zapalenia wnętrza gałki ocznej),
 • lokalizacja i ocena wielkości ciał obcych wewnątrzgałkowych,
 • diagnostyka i ocena guzów wewnątrzgałkowych,
 • ocena zmian proliferacyjnych na dnie oka w cukrzycy,
 • ocena struktur anatomicznych oczodołu,
 • schorzenia mięśni okoruchowych (guzy, stany zapalne, choroba Graves-Basedowa),
 • stany zapalne tkanek oczodołu,
 • zmiany nerwu wzrokowego (stany zapalne, guzy);

Badanie jest nieinwazyjne i trwa zwykle kilka minut. Do powiek pokrytych niewielką ilością żelu przykładana jest sonda ultrasonografu, której odpowiednie skierowanie pozwala uwidocznić badane struktury na monitorze aparatu oraz dokonać ich pomiaru. Badanie kończy się wydrukiem kompletu obrazów wraz z pomiarami badanych struktur.

PENTACAM

Pentacam dostarcza bardzo dokładnych danych na temat krzywizny, grubości rogówki i głębokości komory przedniej, dlatego wykorzystuje się go do oceny przed i pooperacyjnej zabiegów chirurgii refrakcyjnej z użyciem lasera excimerowego i implantacją fakijnych IOL. Dane uzyskane przy pomocy Pentacamu służą również do obliczania mocy IOL w oczach o nieprawidłowym kształcie rogówki (np. ze stożkiem rogówki, po zabiegach chirurgii refrakcyjnej oraz po keratoplastyce).

Aparat Pentacam jest szybkim, wiarygodnym i dokładnym narzędziem, które dostarcza ważnych danych diagnostycznych o rogówce i przednim odcinku oka. Jest on bardzo przydatny w badaniach przesiewowych kandydatów do zabiegów chirurgii refrakcyjnej.

TOPOGRAFIA ROGÓWKI (VIDEOKERATOGRAFIA)

Videokartografia to ocena właściwości rogówki istotnych dla jej funkcji optycznej, czyli jej kształtu, krzywizn i mocy optycznej, zarówno w jej części centralnej jak i obwodowej. Oparta jest najczęściej na zasadzie działania keratoskopu Placido, czyli analizie koncentrycznych kręgów odbitych od powierzchni rogówki. Wyniki uzyskane za pomocą tego urządzenia (mapy mocy refrakcyjnej rogówki) przedstawiane są w postaci map barwnych i/ lub zestawienia wartości liczbowych. Topografy rogówkowe mogą oceniać także szerokość źrenicy.

Wskazania do wykonania tego badania:

 • próba ustalenia przyczyny obniżonej ostrości wzroku,
 • ocena parametrów astygmatyzmu nieregularnego,
 • diagnostyka stożka rogówki,
 • ocena rogówki przed planowanym zabiegiem chirurgii refrakcyjnej,
 • ocena efektywności zabiegów refrakcyjnych,
 • dobór soczewek kontaktowych;

PAKIETY DIAGNOSTYCZNE

Pakiet AMD

 • konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)
 • badanie OCT plamki
 • tonometria
 • pachymetria rogówki
 • autorefraktometria

PAKIET JASKRA

 • konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)
 • badanie OCT jaskrowe
 • badanie pola widzenia
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

PAKIET CUKRZYCA

 • konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)
 • badanie OCT plamki
 • badanie angiografii fluoresceinowej lub angio-OCT
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

PAKIET ZAĆMA

 • konsultacja lekarska (Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka, ostrość widzenia, widzenie barw, wywiad lekarski specjalistyczny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie ew. badań specjalistycznych, ustalenie terapii)
 • ocena komórek śródbłonka rogówki (HRT rogówki)
 • pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki biometrem optycznym
 • tonometria
 • pachymetria rogówki

INNE BADANIA

CYFROWE ZDJĘCIE DNA OKA

Cyfrowe zdjęcia dna oka wykonywane są za pomocą cyfrowej kamery firmy Zeiss. Badanie to umożliwia dokumentacje fotograficzną zmian na dnie oka. Fotografia dna oka może być wykonywana u wszystkich, u których są przejrzyste ośrodki optyczne.

POLE WIDZENIA

Pole widzenia odzwierciedla czynność siatkówki, nerwu wzrokowego, dróg wzrokowych i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej i może być kluczowym badaniem w diagnostyce takich schorzeń jak:

 • jaskra,
 • zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego,
 • odwarstwienie siatkówki,
 • guzy ośrodkowego układu nerwowego;

Prawidłowe pole widzenia świadczy o zachowanej czynności siatkówki, prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych przez włókna wzrokowe nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej.

Badanie pola widzenia ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania, a także służy do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności jej leczenia. Dla przykładu u chorych cierpiących na jaskrę pole widzenia powinno być wykonywane 2-3 razy w roku, w zależności od normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wyglądu tarczy nerwu wzrokowego.

BADANIE DNA OKA

Badanie dna oka nazywane również oftalmoskopią, wziernikowaniem dna oka lub fundoskopią to metoda pozwalająca na wykrycie zmian w obrębie narządu wzroku. Należą do nich m.in. nadciśnienie lub cukrzyca.

Głównym wskazaniem do wykonania oftalmoskopii jest osłabienie ostrości wzroku lub zaburzenia w widzeniu barw.

Wykonanie badania nie wymaga szczególnych przygotowań. Żeby dno oka było dobrze widoczne – źrenicę rozszerza się kroplami z atropiną (nie wolno ich stosować, u osób cierpiących na jaskrę). Przez kilka godzin po badaniu gorzej się widzi, w szczególności z bliska. Nie wolno też prowadzić samochodu. Należy mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne, gdyż po zakropleniu kropli rozszerzających źrenicę pojawia się przejściowa nadwrażliwość na światło.

BIOMETRIA OPTYCZNA

Biometria optyczna – pomiar długości gałki ocznej i struktur oka, wykonywany po znieczuleniu rogówki kroplami. Pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz tylnego odcinka oka, przede wszystkim tarczy nerwu wzrokowego. Umożliwia to dokładną ilościową analizę tarczy, co ma szczególnie duże znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu jaskry. Badanie nie wymaga żadnych przygotowań, trwa kilkanaście minut i przebiega bez dotykania oka.

PACHYMETRIA

Pachymetria (CCT) – jest to metoda diagnostyczna służąca do oceny grubości rogówki. Jest szczególnie cennym badaniem u osób kwalifikowanych do zabiegów laserowej korekcji wzroku oraz do weryfikowania wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego chorych z jaskrą i nadciśnieniem wewnątrzgałkowym. Badanie przeprowadza się za pomocą urządzenia, zwanego pachymetrem.

PNEUMOTONOMETRIA

Pneumotonometria to bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Aparat umożliwiający bezkontaktowy, bezbolesny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego to tzw.”PUFF”. Badanie trwa 1-2 sekundy. Pneumotonometr jest niezwykle przydatny do przesiewowych badań w kierunku jaskry. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Można je wykonywać u pacjentów w każdym wieku.

Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powinno przekraczać 21mmHg.

AUTOREFRAKTOMETRIA

Autorefraktometria jest to komputerowa ocena wady refrakcji. Jest ona podstawą do doboru szkieł korekcyjnych i soczewek kontaktowych. Stosowna również do oceny postępu krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu.