Nasi Lekarze

Prof. dr hab. n. med. Roman Goś
dr hab. n. med. Michał Nowak

Doświadczony specjalista chorób oczu, wieloletni pracownik szpitala klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – wiodącej kliniki okulistycznej w kraju.

Jest Kierownikiem Oddziału Chirurgii Okulistycznej Jednego Dnia w Częstochowie i Przewodniczącym Medycznej Rady Naukowej Vision Express Polska. Jego dorobek naukowy to ponad 30 publikacji w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych, jest także współautorem 4 podręczników i skryptów dla lekarzy okulistów. Pozostały dorobek naukowy to m.in. 23 wystąpienia naukowe zagranicą w Stanach Zjednoczonych, Australii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Estonii, Holandii, Portugalii, Słowenii, Meksyku, Chinach, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz 50 wystąpień naukowych w Polsce.
Dr hab. n.med. Michał Nowak jest także członkiem rady redakcyjnej dwóch międzynarodowych czasopism okulistycznych z siedzibą w Kalifornii, USA. Specjalizuje się w nowoczesnej okulistycznej diagnostyce obrazowej, farmakoterapii schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka, chirurgii zaćmy i laserowej korekcji wad wzroku.

Odbył staże zagraniczne i kursy w Szwajcarii, Irlandii, Kanadzie, Egipcie, Indiach i na Węgrzech.

dr n. med. Wanda Będowska-Gontarz
dr n. med. Monika Daszyńska
dr n. med. Bartosz Fabijańczyk
dr n. med. Arkadiusz Goś
dr n. med. Magdalena Gumińska
dr n. med. Konrad Janowski
 • specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej,
 • od wielu lat asystent Oddziału Chirurgii Naczyniowej szpitala MSW w Łodzi,
 • posiada ponad 10-letnie doświadczenie w leczeniu chorób naczyń,
 • ponad przeciętne doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej (USG-DOPPLER) naczyń obwodowych,
 • ponad 20-letnie doświadczenie w leczeniu chorób żył.

Zajmuje się leczeniem (w tym operacjami klasycznymi i endowaskularnymi):

 • tętniaków aorty piersiowej i brzusznej,
 • tętniaków innych tętnic (poza tętnicami mózgowia),
 • miażdżycy tętnic kończyn dolnych (angioplastyki wewnątrznaczyniowe),
 • zwężeń tętnic domózgowych.

Wykonuje ponadto:

 • skleroterapię teleangiektazji (pajączków) i żylaków,
 • operacje żylaków kończyn dolnych za pomocą lasera naczyniowego oraz przy użyciu metod klasycznych,
 • pełną diagnostykę USG-D naczyń.
dr n. med. Katarzyna Kaszuba - Bartkowiak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2000-2018 zawodowo związana ze szpitalem SK-WAM, a następnie CSK im WAM w Łodzi. Wieloletni adiunkt Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i ESCRS.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń rogówki i Zespołu Suchego Oka. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska
dr n. med. Janusz Michalewski

Posiada rozległe doświadczenie w diagnostyce obrazowej tylnego odcinka: angiografii fluoresceinowej i spektralnej,  HRT (jaskrowych I plamkowych) i optycznej koherentnej tomografii, oraz badań USG (również UBM).

Wykonał około kilku tysięcy zabiegów laseroterapii w takich schorzeniach jak retinopatia cukrzycowa, zakrzepy żył siatkówki, ch. Coatsa, przedarcia obwodowe I odwarstwienia siatkówki),  w jaskrze (trabekuloplastyka laserowa, YAG irydotomia) jak I stanach po operacji zaćmy (YAG kapsulotomia).

Wykonuje rocznie około 1500 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji we wszystkich wskazaniach włącznie ze skomplikowanymi przypadkami. Ponadto posiada duże doświadczenie w chirurgii jaskry. Głównym obszarem zainteresowania jest chirurgiczne leczenie schorzeń siatkówki. W przypadkach odwarstwienia siatkówki wykonał ponad tysiąc zabiegów opasania gałki ocznej. Obecnie wykonuje kilkaset operacji witrektomii rocznie (od prostych takich jak błony nasiatkówkowe, wszczepy wtórne soczewki, poprzez otwory plamki, retinopatię cukrzycową do zaopatrywania urazów czy zaawansowanych powikłanych PVR odwarstwień siatkówki z zastosowaniem rozległych retinotomii, ciężkich płynów i oleju silikonowego.

Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych  oraz ponad 70 wystąpień zjazdowych z których ponad 10 zostało nagrodzonych.

Wykształcenie

2000-2004 Uniwersytet medyczny w Łodzi

2006- 2011 Rezydentura z okulistyki (III Szpital Miejski w Łodzi im dr K. Jonschera kierownik prof. Jerzy Nawrocki)

2008-  Obrona pracy doktorskiej na Warszawskim uniwersytecie medycznym ”Clinico- diagnostic correlations of epiretinal membranes in SD-OCT”

Staże i szkolenia (krajowe I międzynarodowe:

Cztery tygodnie w klinioce „Universität Regensburg” w Ratyzbonie / Niemcy, Kierownik: Prof. Dr. V.P. Gabel -2000 ,

Cztery tygodnie w klinioce „Klinikum der Ludwig Maximilians- Universität” w Monachium/ Niemcy – 2001, kierowni:  prof. Kampik,

Cztery tygodnie w klinioce „Tagesklinik Universitätsallee” w Bremie, Niemcy –

2002; kierownik: prof. Klaus Lucke,

Tydzień szkolenia z transplantologii okulistycznej w Oddziale Klinicznym okulistyki z pododdziałem Okulistyki Dziecięcej w Katowicach  – 2015: kierownik Prof. E. Wylęgała

dr n. med Olimpia Nowakowska

Specjalizacja II stopnia (dyplom z wyróznieniem), lekarz z 25 letnim stażem, specjalizuje się w chorobie zezowej, czyli w strabologii. Tematem rozprawy doktorskiej była „Analiza postępowania leczniczego w różnych rodzajach zezów rozbieżnych”. Zajmuje się leczeniem zachowawczym zeza oraz wykonuje pełny zakres zabiegów operacyjnych w chorobie zezowej. Jest pracownikiem Zakładu Patofizjologii Widzenia Obuoczego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (aktualnie pełni funkcję Skarbnika Zarządu Głównego) członkiem Sekcji Strabologicznej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Strabologicznego.

dr n. med. Alicja Pas - Wyroślak
dr n. med. Maciej Pawłowski
dr n. med. Joanna Stępień

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.  Po studiach odbyła staż w Klinice Neurookulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Tybindze, gdzie m. in. wykonała badania do pracy doktorskiej z zakresu elektrofizjologii i zakrzepów żyły środkowej siatkówki. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku, a specjalisty chorób oczu w 2009 roku. Do 2020 starszy asystent w Oddziale Klinicznym Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr. 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Zajmuje się w szczególności leczeniem jaskry, retinopatii cukrzycowej, AMD. Wykonuje AF, OCT, zabiegi laserowe oraz drobne zabiegi powiekowe.

dr n. med. Maciej Stępień
dr n. med. Michał Waszczykowski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie (Francja). Odbył staże zagraniczne w klinikach ortopedycznych we Francji i Niemczech. Od 2005 roku pracuje w Klinice Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (obecnie na stanowisku adiunkta) kierowanej przez Pana Profesora Jarosława Fabisia. Współpracuje min. z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Łodzi obejmując opieką medyczną Kadrę Polski Siatkówki Plażowej.

Główne zainteresowania i pola działania: Leczenie zachowawcze, operacyjne chorób i urazów barku, łokcia, kolana i stawu skokowego.

Specjalizuje się w wykorzystywaniu technik małoinwazyjnych (artroskopowych) w leczeniu operacyjnym w/w stawów, w tym:

Barku: uszkodzenia pierścienia rotatorów, niestabilności stawu ramiennego (uszkodzenia obrąbka), uszkodzenia bicepsa, niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego, bark zamrożony, zespół ciasnoty podbarkowej, tendinopatie,
Łokcia: ciała wolne, uszkodzenia więzadłowe i niestabilności stawu, pourazowe ograniczenia zakresu ruchów stawu,
Kolana: uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia chrząstki stawowej, uszkodzenia aparatu więzadłowego (więzadła krzyżowego przedniego, więzadeł pobocznych, więzadła rzepki), uszkodzenia struktur mięśniowych okolicy stawu kolanowego, zespół bocznego przyparcia rzepki, entezopatie,
Stawu skokowego: uszkodzenia chrząstki stawowej, niestabilność stawu skokowo-goleniowego (uszkodzenia więzadłowe), zapalenia pochewek ścięgnistych i troczków, uszkodzenia i zapalenia ścięgna Achillesa, tendinopatie.

Wykorzystanie czynników wzrostu (PRP – osocze bogatopłytkowe) oraz komórek macierzystych w leczeniu patologii i zmian pourazowych narządu ruchu:

Bark: zespół ciasnoty podbarkowej, zapalenia i uszkodzenia pierścienia rotatorów, uszkodzenia SLAP, zapalenia i uszkodzenia bicepsa.
Staw łokciowy: łokieć „tenisisty”, łokieć „golfisty”, uszkodzenia chrząstki stawowej.
Staw promieniowo-nadgarstkowy: choroba DeQuervain
Staw kolanowy: entezopatie i uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda, kolano „skoczka”, uszkodzenia chrząstki stawowej.
Staw skokowo-goleniowy i stopa: tendinopatie i uszkodzenia ścięgna Achillesa, inne tendinopatie okolicy staw skokowego i stopy, uszkodzenia i zapalenia rozcięgna podeszwowego, uszkodzenia chrząstki stawowej.

lek. specjalista chorób oczu Dorota Bocianowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Miejskim Centrum Medycznym im. Karola Jonschera w Łodzi.

Zajmuje się korekcją wad wzroku, diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w szczególności jaskry, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz chorób naczyniowych siatkówki. Wykonuje badanie USG gałek ocznych, angiografię fluoresceinową, OCT oraz zabiegi laserowe przedniego odcinka gałki ocznej.

lek. specjalista chorób oczu Bartosz Izdebski

Specjalista chorób oczu. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry, retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu plamki oraz innych schorzeniach siatkówki.

Doświadczenie w laseroterapii okulistycznej (przedni i tylny odcinek oka) oraz badaniach diagnostycznych jaskry i chorób siatkówki – GDx, HRT, SOCT, AF.

lek. specjalista chorób oczu Beata Kobiela - Szymańska
lek. specjalista chorób oczu Mirosław Pastuszka
lek. specjalista chorób oczu Justyna Tokarczyk