Szpital Okulistyczny

ŁÓDŹ, ul. Wspólna 6

ZABIEG USUNIĘCIA ZAĆMY

Zabieg operacyjny polega na wytworzeniu w rogówce niewielkich cięć (ok. 2 – 2,5mm), poprzez które za pomocą ultradźwięków rozdrabnia się soczewkę i usuwa ją z gałki ocznej pozostawiając jedynie torebkę soczewki, w którą wczepia się sztuczną soczewkę. Zabieg trwa ok. 10- 15 min. Operacja jest niebolesna, chory otrzymuje przed zabiegiem dożylnie lek zmniejszający stres, zaś sam zabieg wykonuje się jedynie w znieczuleniu kroplowym, które polega na podawaniu do oka, a potem do wnętrza oka kropli znieczulających. Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest przebyty w ostatnich sześciu miesiącach zawał mięśnia serca lub udar mózgu.

Po zabiegu pacjent przez krótki czas pozostaje w naszym Centrum Okulistycznym i tego samego dnia udaje się do domu. W następnej dobie pacjent zgłasza się na badanie kontrolne. W przebiegu pooperacyjnym poleca się stosowanie do oczu kropli zapobiegających stanom zapalnym.

Rodzaje wszczepianych sztucznych soczewek podczas operacji zaćmy

 • Soczewka STANDARDOWA
  Standardowa soczewka wewnątrzgałkowa amerykańskiej firmy Lens Tec zapewnia bezpieczeństwo i prawidłową jakość widzenia po zabiegu.
 • Soczewka ASFERYCZNA Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO
  Soczewka ta dzięki specyficznej budowie znacznie redukuje aberację sferyczną, co pozwala pacjentowi na uzyskaniu lepszego kontrastu widzenia. Posiada zintegrowany z materiałem soczewki żółty barwnik, który zapewnia jej kolor i właściwości filtrujące światło odpowiadające właściwościom naturalnej soczewki ludzkiej w wieku około 30 lat. Dzięki posiadanemu żółtemu barwnikowi soczewka blokuje promieniowanie UV i zapewnia ochronę przed zwyrodnieniem plamki związanej z wiekiem (AMD).
 • Soczewka TORYCZNA
  Jest to soczewka, która umożliwia jednoczesną z usunięciem zaćmy korekcję istniejącego astygmatyzmu. Chroni także przed promieniowaniem UV, poprawia kontrast widzenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia AMD.
 • Soczewka WIELOOGNISKOWA
  Soczewki wieloogniskowe, które zapewniają ostrość wzroku do dali i bliży bez używania okularów. Soczewka wieloogniskowa zapewnia pełen zakres widzenia do dali i do bliży, ogranicza konieczność korzystania ze szkieł okularowych lub szkieł dwuogniskowych. Soczewki te zawierają barwnik chroniący oko przed promieniowaniem UV, zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia AMD, a także poprawiają kontrast widzenia. Ze względu na materiał, z którego zbudowana jest ta soczewka, zmniejsza się również częstość występowania pooperacyjnego zmętnienia torebki tylnej soczewki /tzw. zaćmy wtórnej/.

WITREKTOMIA

WITREKTOMIA

WITREKTOMIA Z TAMPONADĄ (OLEJ SILIKONOWY LUB GAZ)

Zabieg ten wykonywany jest na sali operacyjnej w znieczuelniu miejsowym lub ogólnym. Polega na usunięciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej. Ciało szkliste to przezroczysty żel, który wypełnia gałkę oczną i stanowi część układu optycznego oka.

Zabieg ten stoswany jest w leczeniu róznych chorób do których należą:

 • zapalenia wnętrza oka,
 • krwotoki do gałki ocznej nie wchłaniające się samoistnie,
 • ciała obce wewnątrzgałkowe,
 • zwichnięcie soczewki lub jej fragmentów do ciała szklistego,
 • nieprawidłowe zrosty pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym,
 • odwarstwienie siatkówki,
 • błony przedsiatkówkowe,
 • otwory w plamce.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE LUCENTIS

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE EYLEA

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE AVASTIN

Zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym w gabinecie zabiegowym lub na sali operacyjnej. Polega na podaniu do wnętrza oka leku blokującego wzrost nieprawidłowych naczyń w oku. Zabieg trwa kilka minut. Obecnie jest kilka wskazań do takiej terapii:

 • wysiękowa postać AMD /zwyrodnienie plamki żółtej/,
 • cukrzycowy obrzęk plamki,
 • obrzęk plamki po zakrzepach żyły środkowej siatkówki,
 • proliferacyjna retinopatia cukrzycowa,
 • jaskra neowaskularna.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE BEOVU

Beovu to jedyny lek anty-VEGF zaakceptowany w Europie, który leczy postać wysiękową (wilgotną) AMD, jednocześnie umożliwiając zachowanie trzymiesięcznych odstępów między kolejnymi doszklistkowymi podaniami.

Lek Beovu jest stosowany w leczeniu neowaskularnej wysiękowej postaci AMDu dorosłych, która występuje, gdy pod plamką powstają i rozwijają się nieprawidłowe naczynia krwionośne. Plamka, która znajduje się w tylnej części oka odpowiada za wyraźne widzenie. Z nieprawidłowych naczyń krwionośnych może wyciekać do oka płyn lub krew i zaburzać czynność plamki, co osłabia widzenie.

Substancja o nazwie czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (ang. vascular endothelial growth factor A, VEGF-A)powoduje wzrost naczyń krwionośnych w oku. Łącząc się z VEGF-A lek Beovu blokuje jej działanie i w ten sposób zmniejsza wzrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych wAMD, co z kolei ogranicza przeciekanie płynu lub krwi do oka.

Lek Beovu może spowalniać postęp choroby i w ten sposób utrzymać, a nawet poprawić widzenie.

Pacjent będzie otrzymywał jedno wstrzyknięcie na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.

Następnie, pacjent może otrzymywać jedno wstrzyknięcie leku co 3 miesiące.

Lekarz określi odstępy pomiędzy dawkami leku na podstawie stanu oka pacjenta; u niektórych pacjentów może być konieczne leczenie w odstępie co 2 miesiące.

Lek Beovu jest podawany we wstrzyknięciu do oka (podanie do ciała szklistego) przez okulistę.

Przed wykonaniem wstrzyknięcia lekarz starannie przemywa oko pacjenta, aby zapobiec zakażeniu oraz wpuszcza krople do oczu (środek miejscowoznieczulający), aby znieczulić oko, co ma zmniejszyć ból oka podczas wstrzyknięcia lub mu zapobiec.

LASEROTERAPIA 2RT

Retinal Rejuvenation Therapy – 2RT – zabieg  „odmładzający siatkówkę” oka, to nowa perspektywa i nadzieja dla chorych na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). 2RT to laserowa procedura terapeutyczna stosowana u chorych z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Wczesne rozpoczęcie leczenia laserem 2RT zapobiega przejściu w niebezpieczną, zaawansowana fazę choroby, w której dochodzi do trwałego i niodwaracalnego pogorszenia widzenia centralnego.

Zabiegi laserem 2RT to szansa na wyleczenie pacjentów we wczesnym stadium choroby, którym do tej pory pozostawała jedynie próba spowolnienia choroby za pomocą suplementacji diety środkami zawierającymi witaminy i mikroelementy. Jest to obecnie jedyne skuteczne i bezpieczne leczenie wczesnej postaci AMD. Terapia laserm 2RT jest też skuteczna w leczeniu cukrzycowego obrzeku plamki.

Zabieg wykonywany jest ambulatoryjnie w znieczuleniu kroplami i po rozszerzeniu źrenicy kroplami.  Przed zabiegiem niezbędne jest badanie kwalifikacyjne i wykonanie badania OCT, a czasami badania angiografii fluoresceinowej (AF).

LASEROTERAPIA CYCLO G6

MIKROPULSOWA CYKLOFOTOKOAGULACJA PRZEZTWARDÓWKOWA 

Zabieg wykonywany w poradni lub na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym. Jest to najnowocześniejsza metoda leczenia jaskry stanowiąca znakomitą alternatywę dla inwazyjnego leczenia operacyjnego. Polega na dostarczeniu w sposób kontrolowany energii lasera do ciała rzęskowego, struktury odpowiedzialnej za produkcję cieczy wodnistej i zmniejszeniu jej wytwarzania. W ten sposób uzyskuje się znaczny, stabilny spadek ciśnienia w oku. W wyniku zabiegu nie dochodzi do uszkodzenia ciała rzęskowego.  Zabieg można stosować praktycznie we wszystkich stadiach choroby.

TRABEKULEKTOMIA Z IRYDEKTOMIĄ

Zabieg wykonywany na sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym. Trabekulektomia jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w leczeniu jaskry. Polega ona na wycięciu fragmentu tkanek kąta przesączania i wytworzeniu dodatkowej drogi odpływu cieczy wodnistej łączącej komorę przednią oka z przestrzenią podspojówkową. Zabieg stosuje się  w stadiach średniozaawansowanych  i zaawansowanych choroby, szczególnie jeśli pomimo stosowania kropli utrzymuje się wysokie cisnienie w oku.

SKLEREKTOMIA GŁĘBOKA

SKLEREKTOMIA GŁĘBOKA – technika operacyjna w leczeniu jaskry

Sklerektomia głęboka jest zabiegiem operacyjnym, w przebiegu którego dochodzi m.in. do usunięcia ściany zewnętrznej kanału Schlemma. Kanał Schlemma jest zatoką żylną twardówki, która umożliwia odpływ cieczy wodnistej z wnętrza gałki ocznej, co przekłada się odpowiednio na zmniejszenie ciśnienia. Sklerektomia głęboka ma zastosowanie w leczeniu zarówno jaskry pierwotnej, jak i wtórnej  tzw. otwartego kąta przesączania.

Sklerektomia głęboka uznawana jest za metodą bezpieczną i obarczoną znikomym ryzykiem wystąpienia powikłań.

KANALOPLASTYKA

Kanaloplastyka – technika operacyjna w leczeniu jaskry

Kanaloplastyka to nowoczesna metoda leczenia jaskry – choroby oczu, w przebiegu której dochodzi do neuropatii jaskrowej, czyli uszkodzenia i stopniowego zaniku nerwu wzrokowego, a dalej nawet do nieodwracalnej ślepoty. Główną przyczyną takiego stanu jest wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, który jest skutkiem zamknięcia odpływu cieczy wodnistej z oka. Celem kanaloplastyki jest odtworzenie naturalnego odpływu cieczy wodnistej, a w konsekwencji zmniejszenie ciśnienia w gałce ocznej.

Kanaloplastyka jest zaliczana do procedur nieperforujących. Metody te uważane są za bezpieczniejsze – obarczone znacznie mniejszym ryzykiem powikłań niż klasyczne techniki penetrujące.

ZABIEGI NA POWIEKACH

Wykonujemy drobne zabiegi w obrębie powiek, m.in.:

 • usunięcie brodawki – różnej wielkości zmiany patologiczne skóry, będące najczęściej wynikiem infekcji wirusowej,
 • usunięcie gradówki – zmiany o charakterze guzka powstała w wyniku przebytego zapalenia gruczołu Meiboma,
 • podwinięcie powieki dolnej (entropion) – wywinięcie brzegu powieki dolnej do środka; z reguły u osób starszych, może doprowadzić do uszkodzenia rogówki

Drobne zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, w czasie od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Po usunięciu zmian zakładane są szwy.

W zależności od charakteru zmian, w części przypadków pobrane zmiany są wysyłane do badania histopatologicznego.

OPERACYJNE LECZENIE ZEZA

Dr n. med. Olimpia Nowakowska – specjalista chorób oczu

Zez jest chorobą, której najbardziej widocznym objawem jest nierówne ułożenie oczu w oczodole – ma to związek z nieprawidłową pracą mięśni odpowiadających za kierowanie gałką oczną, jednak często niemożliwe jest także widzenie obuoczne, przestrzenne. Chorzy pacjenci nie są też w stanie widzieć trójwymiarowych obrazów. Mimo, że jest to łagodna wada, to może znacznie utrudnić życie.

Operacje zeza polegają na osłabieniu bądź wzmocnieniu odpowiednich mięśni zewnątrzgałkowych tj. mięśni poruszających gałką oczną. Odpowiedni efekt uzyskuje się przez skrócenie mięśnia (jego wzmocnienie) lub odcięciu go i przyszyciu bardziej do tyłu od pierwotnego przyczepu (osłabienie mięśnia). Wszystkie operacje zeza przeprowadzane są w pełnym znieczuleniu. Zabieg jednoczasowo wykonuje się na 1-3 mięśniach jednego oka. Operacja może być przeprowadzona na jednym lub obu oczach. Całkowity czas trwania zabiegu zależy od liczby operowanych mięśni i rodzaju korekty. Standardowo operacja 1 mięśnia gałkowego wynosi około 30 minut.

Zwykle operacje zeza wykonuje się w trybie ambulatoryjnym tj. pacjent przychodzi na czczo, wykonywany jest zabieg i po kilku godzinach jest wypisywany do domu. Decyzje o wypisie do domu podejmuje indywidualnie anestezjolog na podstawie stanu klinicznego pacjenta.