zadzwon-foto

godziny-foto

nfz-foto

 Jesteśmy na Facebook

WITREKTOMIA


To zabieg okulistyczny polegający na usunięciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej. Ciało szkliste to przezroczysty żel, który wypełnia gałkę oczną stanowi część układu optycznego oka i dlatego jakiekolwiek zmiany w jego obrębie powodują spadek ostrości wzroku.

 

Wskazaniami do witrektomii są:

zapalenia wnętrza oka nie ulegające poprawie mimo leczenia zachowawczego
krwotoki do gałki ocznej nie wchłaniające się samoistnie
ciała obce wewnątrzgałkowe
zwichnięcie soczewki lub jej fragmentów do ciała szklistego,
nieprawidłowe zrosty pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym
trakcyjne odwarstwienie siatkówki
degeneracje siatkówkowo - szklistkowe, błony przedsiatkówkowe
otwory w plamce

design: studio-4p